Catering Groep Nederland Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door Catering Groep Nederland gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we je over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. 

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de websites: Cateringgroep.nl, Barbecuecatering.nl, Buffetcatering.nl en Pizzacatering.nl. De wijze van verwerken van persoonsgegevens doen wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt Catering Groep Nederland uit welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. 

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over persoonsgegevens op verschillende wijzen. We maken onderscheid tussen persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt via het contactformulier op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies. Wanneer je contact wilt opnemen met Catering Groep Nederland door middel van het contactformulier ( of op andere wijze), vragen we je om je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens slaan wij op in het klantsysteem van Catering Groep Nederland. 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening en/of websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server of die van een derde partij. De persoonsgegevens die wij ontvangen, gebruiken wij uitsluitend voor: 

  • verrichten van aangeboden diensten
  • contact leggen en onderhouden met klanten/relaties
  • analyseren en verbeteren van onze dienstverlening
  • leveren en factureren van onze producten

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst, om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en website gebruik. De meeste browsers zijn staandaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt je browser ook opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser. Catering Groep Nederland maakt gebruik van de cookies van Google Analytics; deze cookies worden aangeboden door Google en helpen ons om een beeld te geven van de manier waarop je onze website gebruikt.

Beveiliging en bewaartermijn persoonsgegevens

Catering Groep Nederland neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot persoonsgegevens. Je persoonsgegevens bewaren en verwerken we voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. ( zie doeleinden verwerking persoonsgegevens)

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene en/of websitebezoeker een aantal rechten:

  • recht op inzage
  • recht op verwijdering
  • recht op correctie
  • recht op verzet
  • klachtrecht
Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of ons contactformulier op de website. Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

 

Derden

Als wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Catering Groep Nederlandverstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Als je via de website(s) van Catering Groep Nederland wordt doorverwezen naar een andere website, is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website (s) van Catering Groep Nederland. 

Bij uitzondering moeten wij soms zonder toestemming persoonsgegevens vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- en regelgeving moeten voldoen. Wij zullen in dergelijke situaties zo goed mogelijk proberen je vooraf te informeren. 

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/ of veranderingen op deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is dan ook raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplagen.