Blogs -

Barbecue met een q of een c

Schrijf je barbecue nu met een q of een c? En waar ontstaat de twijfel?

Barbacoa

Het woord barbecue is ontleend aan het Amerikaans-Engels en heeft de Engelse spelling behouden in het Nederlands. Het Engelse woord barbecue gaat terug op het Spaanse barbacoa , dat waarschijnlijk uit het Taino komt, een indianentaal die op Haïti werd gesproken. Ook het Spaanse woord barbacoa wordt met een c gespeld. Hieruit kunnen we herleiden dat het woord barbecue zoals wij het kennen dus ook met een c geschreven wordt.

Afkorting BBQ

De gebruikelijke afkorting van barbecue is BBQ, ook wij als barbecuecateraar gebruiken intern veelal deze afkorting. Deze afkorting hebben we als Nederlanders, net als het woord barbecue zelf, overgenomen uit het Engels. De letter Q wordt in het Engels uitgesproken als [kjoe], net als -cue, de laatste lettergreep van de niet-afgekorte vorm. Hier komt dus de schrijfverwarring vandaan en wordt het woord barbecue nog vaak foutief als barbeque geschreven.